Sæby Fiske-Industri

En smidig och kostnadseffektiv packprocess optimerar användandet av förpackningsmaterial samt minskar tidsåtgången. Vi hjälper dig att analysera dina behov och säkerställer den optimala lösningen för ditt företag. Vangby förstår vikten av att din pallinje kan följa med när ditt företag utvecklas.

Under en period ökade antalet transportskador för Sæby Fisk-Industri. De fick således kundkrav på förbättrad pallstabilitet. Den befintliga utrustningen i förpackningslinjen kunde inte uppfylla önskemålet om förbättrad stabilitet, varför behovet av en ny och förbättrad pallpackning uppstod. I samband med uppdateringen av den befintliga förpackningslinjen behövde Sæby Fisk-Industri hjälp med en analysarbetet. Den slutliga lösningen blev en ny armmaskin med topparkspåläggare och tillhörande banor.

Dansani

Dansani ville ha en maskin som kunde använda sträckfilm för att slå in deras produkter. Det skulle ersätta den tidigare packmetoden med kartong och band. Kraven var bland annat hög kvalitet på emballaget med särskilt fokus på kostnadsreduktion. Vangby använde tidigare erfarenheter som referens och identifierade de specifika behoven.

Valet föll på en specialbyggd horisontalplastare med tillhörande banor, designad för att hantera mycket små föremål.

Lösningen fungerar genom att en fotocell detekterar föremålet varefter en frekvensstyrd motordriven inmatningsbana transporterar föremålet till horisontalplastare. Från sidorna kommer motordrivna sidostyrningar, som går i samma hastighet som banan. Dessa sidostyrningar håller och trycker de små föremålen genom både in- och utmatning samt genom plastaren. Här packas och svetsas föremålen som kan ha mått ner till 100 mm på bredden, 7 mm på höjden samt 250 mm på längden. Maskinen använder därför en folie med en bredd på 100 mm för att säkerställa att de minsta detaljerna kan packas på rätt sätt. När föremålet är emballerade med sträckfilm samt svetsad, håller maskinen ändan av filmen så att den automatiskt är redo för nästa föremål.

Hela linjen fungerar helt automatiskt. Efter emballering åker delen ut på det drivna transportbandet som fungerar som en buffert.

Multiline

Multiline upplevde en betydande tillväxt och fick därför behov av att byta ut sina befintliga sträckfilmare från 2008. Multilines krav var bland annat att hantera 100 pallar i timmen med varierat gods samt med mycket hög tillgänglighet. Valet föll på en robust dubbelarmsmaskin.

Maskinen har flera unika egenskaper, såsom svetsning som sker uppifrån, så att pallbanan kan hålla en höjd på endast 90 mm. Applicering av folie kontrolleras även med bluetooth för snabb reaktionstid. En speciell detalj är att topppressen på armmaskinen justerar sig själv efter topparksdispendern som har avläst pallens höjd, vilket ger maskinen förkunskaper om pallens höjd.

Filmen sträcks via en kuggrem, vilket säkerställer en jämn sträckning. Fördelen med samma filmsträckning, är att pallarna som lämnar lagret är enhetligt emballerade och samtidigt säkerställs den mest ekonomiska packningen för varje enskild pall.

House Doctor

Det danska interiörföretaget House Doctor, upplevde en betydande tillväxt på global nivå och ville optimera sin packprocess. Förutom att säkerställa hög kvalitet i sin emballering, var det viktigt för företaget att processerna var användarvänlig för deras lagerpersonal.
Lösningen för House Doctor var implementering av en automatiserad emballagelösning, som inkluderar transportbanor, en topparkspåläggare för toppark och en högeffektiv, helautomatisk sträckfilmsmaskin. För att komplettera lösningen integrerades en streckkodsläsare som automatiskt genererar en etikett med information, förbereder en faktura och bokar frakt i House Doctors eget system. Slutligen appliceras den producerade etiketten på pallen.
Anläggningen kan emballera upp till 36 pallar per timme, vilket avsevärt förbättrar effektiviteten och möter företagets tillväxtbehov.
Kvalitet och stabilitet är avgörande faktorer för att House Doctors system ska fungera optimalt. Vi har därför ingått ett serviceavtal, där Vangby regelbundet utför service på anläggningen för att säkerställa att processen löper optimalt och felfritt.

Tingstad

Tingstad sökte ingen standardlösning. Därför tog vi fram ett koncept med fokus på optimal tillförlitlighet, snabbhet och kommunikation genom hela produktionslinjen.

Vi samarbetade med SGA som underleverantör av transportörer till hela anläggningen och designade en inmatningsplattform där pallarna bara kunde placeras på ett korrekt sätt. Detta skapar en tidsbesparing och eliminerar risken för att pallen matas in fel till maskinerna. Det säkerställer korrekt och konsekvent packning varje gång.

För att möta de högt ställda kraven på produktionstid, delade vi in ​​maskinen i tre säkerhetszoner. Det gör att det är möjligt att byta folie utan att störa in- och utmatningen. Varningslampor indikerar att sträckfilmen är på väg att ta slut och att det kommer att behöva laddas med nytt material inom kort. Detta så att operatören kan förbereda och minimera stilleståndstiden.

För att stå ännu bättre rustade för framtida tillväxt valde Tingstad att byta ut sin äldre sträckfilmsmaskin mot ytterligare en högpresterande armmaskin.

Utöver samma funktioner som den första, så utrustades den nya maskinen med automatiskt filmbyte, vilket eliminerar behovet av att stoppa maskinen mellan varje rullbyte. Lösningen säkerställer en effektiv packprocess, som emballerar mer än 170 pallar per timme.

Effektivisering med automation

Kunden efterfrågade en automatiserad linje för hantering av pallar, som kunde kombinera sträckfilmning och bandning, för att optimera och effektivisera deras packprocess. Det finns många lösningar för en mer felfri och effektiv packsprocess och gemensamt för alla lösningar är att struktur och mer automation är rätt väg. Detta så att ditt företag är förberett för framtida behov och ökad efterfrågan. Våra automationslösningar frigör inte bara mänskliga resurser och besparingar. De säkerställer också bättre ergonomi för dina anställda samt enhetlig emballering och resursoptimering.

Lösningen blev en linje för pallar med olika programval med automatisk kommunikation mellan linjen och kundens WMS-system. Inget ytterligare manuellt arbete krävs av operatören efter att pallen placerats på linjen. Själva linjer är uppdelad i olika zoner, vilket gör att en zon kan brytas, medan de andra fortsätter att arbeta. Detta säkerställer den mest optimala och pålitliga packprocessen, eftersom de andra zonerna inte påverkas.

En vikt- och volymstation har också lagts till på linjen, där data samlas in och skickas till WMS-systemet som uppdateras. Informationen kommuniceras vidare och skrivs på transportetiketten. Den effektiva packprocessen säkerställer både mer struktur och en mer flexibel funktion, som enkelt och snabbt kan hantera packningar av stora mängder på kort tid.

NDI

Sträckfilmining och stapling av däck, kan vara en enformig och krävande uppgift när den görs manuellt. Med tunga lyft och monotona rörelser, så finns det risk för arbetsrelaterade skador. NDI hade ett större behov av automatisering i sin befintliga packprocess. Fokus var förbättrad ergonomi samt effektivisering.

I nära samarbete med NDI Group A/S i Lund har vi utvecklat och implementerat en integrerad helhetslösning med allt från sträckfilmning av däck, bandning och robot för stapling av däck på pall.

Friarmsrobotar automatiserar krävande repetitiva uppgifter, vilket inte bara minskar risken för skador, utan också frigör anställda för mer komplexa och värdeskapande uppgifter.

KVIK

Resultatet blev en specialdesignad lösning som klarar både halv- och helpallar, samt den speciella Kvikpallen. Kvikpallarna är ofta extra höga och långa, så det var viktigt att lösningen kunde hantera pallar med dimensioner upp till 2 600 mm på längden och 2 800 mm på höjden. Lösningen har också en viktkapacitet på upp till 2 000 kg.
SGA Conveyor från Kinna i Sverige, används som underleverantör och har ansvarat för tillverkningen av alla kedjebanor och den skräddarsydda inmatningen, som kan anpassas till palltypen och bredd från 600mm till 800mm. Det görs genom att trycka på en knapp innan pallen körs på plats. Lösningen består av en maskin för applicering av det toppfolie samt en topppress, som är speciellt utformad för att hantera varierande föremål på toppen av pallen.
Själva sträckfilmsmaskinen är en specialtillverkad armmaskin, för extra stora pallar. Innan pallen sträckfilmas, lyfts den upp av en funktion i kedjetransportören. Detta för att säkerställa en noggrann emballering av pall och gods på framför allt Kvikpallarna. Maskinen använder en Vangby Nano NX 17my 33-lagers film, som försträcks till 200 %.
Med denna lösning var inte hastigheten processens fokus, utan vikten låg på noggrannhet och möjligheten för Kvik att hantera alla olika palltyper. Lösningen packar 30 pallar per timme.

SKOV

SKOV är ett växande företag och har precis öppnat sitt nya distributionscenter i Glyngøre, för att bättre kunna säkerställa leverans till sina kunder över hela världen. SKOV letade efter en lösning som både kan optimera packprocessen i den dagliga verksamheten samt vara flexibel och skapa mervärde. Tillsammans har vi utvecklat en skräddarsydd end-of-line-lösning som kan möta deras behov. Packlösningen för SKOV var en kombination av både hel- och halvautomatiska maskiner, som tillsammans bidrar till en optimal packprocess.
Tillsammans har vi utvecklat en skräddarsydd end-of-line-lösning som kan möta deras behov. Packlösningen för SKOV var en kombination av både hel- och halvautomatiska maskiner, som tillsammans bidrar till en optimal packprocess.

Book et møde

Udfyld kontaktformularen og få en uforpligtende snak om hvordan vi kan optimere din pakkeproces.

Send en forespørgsel
Kontakt vores salgsteam
Picture of Mark Rosenkjær
Mark Rosenkjær
Picture of Thomas Andersen
Thomas Andersen
Boka ett möte

Fyll i kontaktformuläret och få ett kostnadsfritt samtal om hur vi kan optimera din packningsprocess.

Skicka en förfrågan
Kontakta vårt säljteam
Picture of Fredrik Martinsson
Fredrik Martinsson
Picture of Lars Cassiano
Lars Cassiano