Miljö

Framtidens förpackningslösningar

Vi vill bidra till en mer hållbar värld. Miljöhänsyn och hållbarhet är kärnvärden för oss och vi tror att det är avgörande att tänka på packningens påverkan på miljön under hela produktens livstid. Vi hjälper dig att välja den optimala lösningen för dig, där endast nödvändiga material används, och som sedan enkelt kan sorteras och återanvändas.

Fokusområden

Klimatavtryck – cirkulärt och klimatpositivt

Vi arbetar för att bli ett cirkulärt och klimatpositivt företag genom att öka andelen gröna lösningar i vårt produktsortiment.

Välbefinnande – rättvist och lika möjligheter

Vi säkerställer en hälsosam, säker och utvecklande miljö för våra anställda samt strävar efter mångfald.

Hållbar
inköpspolitik

Vi vill stärka den hållbara leverantörskedjan med fokus på att öka andelen återvunna/återanvändbara förpackningar.