Code of Conduct

Höga standarder för hållbarhet och affärsetik

Vi anstränger oss för att följa utvecklingen av miljövänliga lösningar. Därför förbinder vi oss till höga standarder för hållbarhet och affärsetik och vi förväntar oss att alla våra leverantörer ska följa liknande standarder. Vi bygger endast relationer med leverantörer som fokuserar på hållbarhet och tar ansvar för sina handlingar i miljön.

Vår uppförandekod för leverantörer definierar de grundläggande minimikrav som gäller för alla leverantörer till Vangby.