Case

Effektivisering med automation

Effektivisering med automation

Kunden efterfrågade en automatiserad linje för hantering av pallar, som kunde kombinera sträckfilmning och bandning, för att optimera och effektivisera deras packprocess. Det finns många lösningar för en mer felfri och effektiv packsprocess och gemensamt för alla lösningar är att struktur och mer automation är rätt väg. Detta så att ditt företag är förberett för framtida behov och ökad efterfrågan. Våra automationslösningar frigör inte bara mänskliga resurser och besparingar. De säkerställer också bättre ergonomi för dina anställda samt enhetlig emballering och resursoptimering.

En skräddarsydd flexibel lösning

Lösningen blev en linje för pallar med olika programval med automatisk kommunikation mellan linjen och kundens WMS-system. Inget ytterligare manuellt arbete krävs av operatören efter att pallen placerats på linjen. Själva linjer är uppdelad i olika zoner, vilket gör att en zon kan brytas, medan de andra fortsätter att arbeta. Detta säkerställer den mest optimala och pålitliga packprocessen, eftersom de andra zonerna inte påverkas.

En vikt- och volymstation har också lagts till på linjen, där data samlas in och skickas till WMS-systemet som uppdateras. Informationen kommuniceras vidare och skrivs på transportetiketten. Den effektiva packprocessen säkerställer både mer struktur och en mer flexibel funktion, som enkelt och snabbt kan hantera packningar av stora mängder på kort tid.

Om lösningen

Lösningen blev en linje för pallar med olika programval med automatisk kommunikation mellan linjen och kundens WMS-system. Inget ytterligare manuellt arbete krävs av operatören efter att pallen placerats på linjen.

Själva linjer är uppdelad i olika zoner, vilket gör att en zon kan brytas, medan de andra fortsätter att arbeta. Detta säkerställer den mest optimala och pålitliga packprocessen, eftersom de andra zonerna inte påverkas.

Skräddarsydd

Flexibel

Automatisering

Vill du veta mer om hur vi kan skapa mervärde för din packprocess?

Dela