Case

Sæby Fiske-Industri

Optimera och effektivisera din packning av pallar

En smidig och kostnadseffektiv packprocess optimerar användandet av förpackningsmaterial samt minskar tidsåtgången. Vi hjälper dig att analysera dina behov och säkerställer den optimala lösningen för ditt företag. Vangby förstår vikten av att din pallinje kan följa med när ditt företag utvecklas.

Expertis som stödjer dina affärsmål

Under en period ökade antalet transportskador för Sæby Fisk-Industri. De fick således kundkrav på förbättrad pallstabilitet. Den befintliga utrustningen i förpackningslinjen kunde inte uppfylla önskemålet om förbättrad stabilitet, varför behovet av en ny och förbättrad pallpackning uppstod. I samband med uppdateringen av den befintliga förpackningslinjen behövde Sæby Fisk-Industri hjälp med en analysarbetet. Den slutliga lösningen blev en ny armmaskin med topparkspåläggare och tillhörande banor.

Processen: Pallen förflyttas till den nya linjen från Sæby Fisk-Industris befintliga transfervagn, varpå den emballeras med toppark och sträckfilm. Anläggningen är framtidssäkrad med både steglöst justerbar sträckning och ”roping” för extra fixering av godset på pallen. En kombination av ”roping” samt att pallen lyfts under packningen säkerställer att pallen och godset blir stabilt emballerat. Förutom extrautrustning som bättre fixerar gods på pallen, valde Sæby Fisk-Industri. också att köpa ett lyftsystem för rullar av toppfolie. På så sätt undviks tunga lyft av toppfolie när den ska bytas i maskinen.

I avtalet ingick att Vangby skulle utföra en EUMOS-test innan den nya maskinlösningen överlämnades. Som en del av processen erbjuder Vangby tester av pallar enligt EUMOS-standarden för att kunna tillgodose lagstadgad pallstabilitet och en optimerad packprocess. Testet utförs via en mobil testenhet med möjlighet att testa pallstabiliteten för att optimera din pallpackning så att den är stabil och säker. Genom inställningar med steglöst justerbar sträckning, ropning, justerbar påläggningskraft och andra funktioner ställs maskinen in för att packa godset så att det uppfyller EUMOS-standarden. Förutom själva testet utfärdas även ett certifikat som dokumentation för att pallstabiliteten uppfyller EUMOS-standarderna.

Om lösningen

Processen: Pallen förflyttas till den nya linjen från Sæby Fisk-Industris befintliga transfervagn, varpå den emballeras med toppark och sträckfilm. Anläggningen är framtidssäkrad med både steglöst justerbar sträckning och ”roping” för extra fixering av godset på pallen.

En kombination av ”roping” samt att pallen lyfts under packningen säkerställer att pallen och godset blir stabilt emballerat. Förutom extrautrustning som bättre fixerar gods på pallen, valde Sæby Fisk-Industri. också att köpa ett lyftsystem för rullar av toppfolie. På så sätt undviks tunga lyft av toppfolie när den ska bytas i maskinen.

Godssäkring

Automation

Anpassning

Vill du veta mer om hur vi kan skapa värde för din packprocess?

Dela