Miljöprofil

Vägen till ett grönare Vangby

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt sortiment och våra processer så att vi kan ge råd till våra kunder om grönare lösningar. Vår hållbarhetsstrategi är i linje med internationellt erkända principer som inkluderar mänskliga rättigheter och arbetsrätt, miljöskydd och antikorruption. Vårt fokus på miljön styrs till stor del av FNs globala mål för hållbar utveckling och vi arbetar för att främja hållbarhet så mycket som möjligt i vår värdekedja.

Hållbarhetsagenda baserad på
FNs globala mål