Luftkuddar Air Plus Mini

En kompakt och driftsäker maskin! Maskinen är flexibel och kan tillgodose flera olika behov av tillgänglighet till plastbubblor.

Materialet kan rullas upp i rullar eller fyllas i behållare som kan placeras på strategiska platser i packområdet.
Vi erbjuder ett stort urval av material med olika egenskaper och dimensioner:

  • Från 200mm till 625 mm bredd.
  • 1–29 kammare/ark
  • 65mm x 200mm – 275mm x 200mm i singel bubblor
  • Extra kraftiga material
  • Biopolymer
  • ESD – för att skydda elektronikkomponenter
  • Med och utan tryck

Tillsammans arbetar vi fram den lösning som fungerar bäst för dig och dina kunder!

Se mera om AIRplus mini