Packlinjer och lösningar Logistik som hjälper Er!

Möjligheterna är otaliga för Packlinjer och lösningar, men utgångpunkten tar vi i Ere behov och önskemål!
Vangby levererar professionella packmaskiner og material till i stort sätt alla produkter som skickas i kartonger och som skall distribueras på pallar.
Tillsammans gör vi en genomgång av förutsättningarna i er packprocess, samt vad den skall klara imorgon. Med det som utgångspunkt tar vi fram förslag som vi tillsammans kan arbeta vidare med. Ofta leder detta till att vi besöker kunder som genomgått motsvarande transformation som ni nu står inför. Det är ovärderligt för att få medarbetare och investerare med på resan till en optimal implantation i Er verksamhet.
Lösningar kan innehålla;

  • Kundanpassade maskinlösningar
  • Material
  • Rullbanor/transportband
  • Genomgång av servicebehov
  • ROI

… samt vad mer ni kan tänkas vara i behov av

Om det så gäller packning av pallar eller kartonger så kan Vangby vara en partner till Er för att hitta rätt lösningar till Er verksamhet. Kontakta oss för ett första förutsättningslöst möte.