Hållbart emballage och miljö

Vangby vill vara tydlig med vår inställning avseende hållbart emballage och miljö och vill i och med detta tydliggöra hur vi anpassar vårt sortiment utifrån dessa värderingar.
Både varför vi väljer bort vissa produkter samt varför vi fokuserar på andra.

Det är viktigt att varje produkt skapar ett värde för användaren samt att Vangby alltid skall ligga i framkant och presentera nyheter inom området.
Det avseende funktion, miljö och återanvändning.

Hos Vangby har vi fokus på de bästa miljöalternativen;

Använd så lite material som möjligt samt återanvända allt vi kan!

Möjlighet till hållbart emballage har hög prioritet

För att återvinningen skall vara så enkla som möjligt väljer Vangby i så stor utsträckning som möjligt icke sammansatta produkter.

Vi har även medvetet valt bort PVC från vårt produktsortiment eftersom de i slutändan är skadligt för miljön och är hormonstörande.
Vi tar även starkt avstånd från plaster/produkter som innehåller OXO.

OXO har helt felaktigt fått en stämpel som ”biologiskt nedbrytbar. Det stämmer inte utan det som sker är att plasten delas upp i små partiklar som finns kvar i naturen utan att nedbrytningsprocessen fortsätter. Således efterlämnas stora mängder microplaster ute i miljön.


Jakob Vangby, CEO:

”Avseende OXO finns ingen tvekan om dess skadliga effekter. Därför är det helt naturligt att Vangby valt att ta bort alla material som innehåller OXO. Vi skall göra vad vi kan för att tillhandahålla produkter som är miljövänliga/återvinningsbara”.


Europaparlamentet arbetar för att förbjuda användandet av OXO i plast.
Läs mer här och här.

Hos Vangby är hållbart emballage ett annat fokus. Plast har en stor potential att inte bara återvinnas utan faktiskt återanvändas. Det är en viktig parameter att beakta i debatten kring plast.
En debatt som tenderar att endast lyfta fram de negativa aspekterna.

Hållbart emballage kan sättas i perspektiv. För varje 1 miljon ton plast som kan återanvändas så motsvarar det att man tar 1 miljon bilar ur trafik. Detta om man räknar med minskning av CO².
I faktiska tal betyder det att om 1kg plast återanvänds motsvarar det ca 1,8-2kg i CO².

Europakommissionen arbetar med en tydlig målsättning om att plast skall återanvändas.

Europakommissionens förste vice ordförande, Frans Timmermans:
”Om vi inte ändrar vårt sätt att producera och använda plast kommer det att finnas mer plast än fisk i våra hav 2050. Vi måste förhindra att plast hamnar i våra vatten, vår mat och till och med i våra kroppar.
Den enda långsiktiga lösningen är att minska plastavfallet genom ökad återvinning och återanvändning.
Läs mer om det här.

Även på papperssidan är fokus hos Vangby att leverera återvunnet material. Avseende papper är det 100% återvunnet.

När papper produceras av återvunnet papper istället för träd används mindre energi. Det sparas ca 2,200 kg CO² varje gång det återvinns 1,000 kg papper. Om pappret istället bränns så sparar det fortfarande CO², men bara ca. 220 kg/ton papper.

Återanvändning och återvinning är naturligtvis alltid att föredra men ibland kan förbränning vara rätt när avfallet ej längre går att återanvända.

I de flesta fall sparar förbränningen även CO². Det kommer sig av att värmen återanvänds genom fjärrvärme eller liknande. Värme som annars skulle producerats av alternativ energikälla.

Här en överblick av förbruksmaterial hos Vangby

Papper som fyllnadsmaterial

Pappers fyll

 • 0% nytt råmaterial
 • Stabil kvalitet
 • Starkt packmaterial
 • Prisindex   100
 • ECO index   100
 • Uppfyller BIO-standarder
 • “Der Blaue Engel”
 • ISO 50001
blank
blank
blank

Luftkuddar – AIRplus® Min. 50% Recycle

 • 30–50% Nytt råmaterial
 • Minimum 50% återvunnet material
 • Stabil kvalitet
 • Inte så kraftfullt packmaterial
 • Prisindex   60
 • ECO index   50
 • Uppfyller BIO-standarder
blank
blank
blank

Luftkuddar – AIRplus® 100% Recycle

 • 100% återvunnet material
 • 99% luft och 1% film
 • 50% material från industrin, 50% material från konsument
 • 30% mindre co²
 • Motsvarande kvalitet som konventionella luftbubblor
 • Kan återanvändas
blank
blank
blank

Luftkuddar – AIRplus® BIO

 • Komposterbar plast baserat på polylaktid (PLA) och copolyester.
 • Inte 100% bio-nedbrytbar
 • Stabil kvalitet
 • Inte så kraftfullt packmaterial
 • Prisindex 400
 • ECO index 100
 • Uppfyller BIO-standarder:
  U.S.ASTM D6400
  och
  EUR – BS EN 13432
blank
blank
blank

Luftkuddar – AIRplus®

 • 100% Nytt råmaterial
 • Stabil kvalitet
 • Inte så kraftfullt packmaterial
 • Prisindex   100
 • ECO index   0
 • Uppfyller BIO-standarder
blank
blank

Luftkuddar med – OXO (Ej tillgänglig hos Vangby)

 • INTE Nedbrytbart material
 • Efterlämnar giftigt avfall och microplast!
 • Kan inte återvinnas
 • Stabil kvalitet
 • Inte så kraftfullt packmaterial
 • Prisindex 50
 • ECO index 0
 • Uppfyller INTE BIO-standard: EUR – BS EN 13432
blank
Strækfolie ruller

Sträckfilm

 • 100% Nytt råmaterial
 • Stabil kvalitet
 • Kraftfullt packmaterial
 • Kan återvinnas
 • Prisindex   100
 • ECO index   0
blank
Strækfolie ruller

PE-Folier

 • 100% Nytt råmaterial
 • Stabil kvalitet
 • Kraftfullt packmaterial
 • Kan återvinnas
 • Prisindex   100
 • ECO index   0
blank
Strækfolie ruller

PE-Folier

 • Upp till 50% återvunnet material
 • Stabil kvalitet
 • Kan återvinnas
blank
blank
blank

BiGreen Folie

 • Upp till 60% biobaserat material
 • CO² positiv
 • Stabil kvalitet
 • Samma egenskaper som vanlig sträckfilm
 • Kan återvinnas
blank

Om ni har frågor eller bara vill veta mer, så kan ni fylla i nedanstående formulär så återkommer vi så snart vi kan.